Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub SK 10368/2017/16
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub