Späť

Zverejnenie realizácie projektu Dokončenie občianskej vybavenosti domu smútku Horný Badín

Zverejnenie realizácie projektu Dokončenie občianskej vybavenosti domu smútku Horný Badín (Verzia 1.3)

Náhľad Uploaded by Mária Hnilicová, 24.10.2022 8:42
Projekt "Dokončenie občianskej vybavenosti domu smútku Horný Badín. Cieľom projektu bolo oprava podzemnej nádrže, vyhotovenie bezbariérového prístupu, osadenie bleskozvodu, vybudovanie nových sociálnych zariadení, vysadenie ihličnanov, osadenie parkových lavičiek a vonkajšie terénne úpravy. Projekt bol financovaný z Európskej únie - LEADER a Program rozvoja vidieka SR 2014-2022.

Verzia 1.3

Naposledy upravil Mária Hnilicová
19.6.2023 19:55
Stav: Schválený
Projekt "Dokončenie občianskej vybavenosti domu smútku Horný Badín. Cieľom projektu bolo oprava podzemnej nádrže, vyhotovenie bezbariérového prístupu, osadenie bleskozvodu, vybudovanie nových sociálnych zariadení, vysadenie ihličnanov, osadenie parkových lavičiek a vonkajšie terénne úpravy. Projekt bol financovaný z Európskej únie - LEADER a Program rozvoja vidieka SR 2014-2022.
Stiahnuť (898k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.3 Pred 3 Mesiacov 898k Stiahnuť
1.2 Pred 11 Mesiacov 898k Stiahnuť
1.1 Pred 11 Mesiacov 898k Stiahnuť
1.0 Pred 11 Mesiacov 703k Stiahnuť

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Počas roku 2021 prebehne sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Týka sa to aj našej obce v termíne od 15. 2. od 31. 3. 2021.
Zverejnenie realizácie projektu
Zverejnenie realizácie projektu - Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Horný Badín
Žiadosť na doručovanie voľby poštov
Žiadosť na doručovanie voľby poštov na obec@hornybadin.sk.
Informácie o začatých správnych konaniach SK 10314/2017/16
Informácie o začatých správnych konaniach
Informácie o začatých správnych konaniach SK 10353/2017/16
Informácie o začatých správnych konaniach