Kontaktné informácie
Telefón:  045 5597 135
Mobil:  0910 947 326
E-mail:  obec@hornybadin.sk