Počas roku 2021 prebehne sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Týka sa to aj našej obce v termíne od 15. 2. od 31. 3. 2021.
Zverejnenie realizácie projektu - Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Horný Badín
Žiadosť na doručovanie voľby poštov na obec@hornybadin.sk.
Informácie o začatých správnych konaniach
Informácie o začatých správnych konaniach
Všetky aktuality